Om personen

Utdanning:
Cand. teol. Lektor

Kompetanseområde:
Mobbing
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

cp: 2019-12-04 11:16:17