Om personen

Ekspertise:

  • Trygdemedisin

  • Leger og sykemelding

Spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin

Stein Nilen tok medisinsk embetseksamen i 1981 ved Universitetet i  Bergen. Etter turnustjeneste i Florø har han arbeidet som allmennlege/fastlege ved legesenteret i Florvåg i Askøy kommune. Han har hatt bistilling som rådgivende overlege i Trygdeetaten/NAV siden 1998. Han er også leder for Legeforeningens Utvalg for legehelse, og har vært støttekollega i Hordaland legeforening siden 1996.

Han har i perioder hatt bistillinger ved institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og ved Uni  Research, og har de siste årene arbeidet med PhD-prosjektet  ”Fastlegen som portvakt: erfaringer, utfordringer, håndtering og konsekvenser”.

Nilsen disputerte 12.04.2018 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Allmennlegers erfaringer som portvakt – utfordringer, håndtering og konsekvenser».

Hans forskningsinteresser er knyttet opp mot fastlegers arbeid med sykmelding og deres håndtering av portvaktrollen.

Leder i PraksisNett Vest fra mai 2018.

 

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:35