Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. sider 26-32
  • Steen, Knut; Hunskaar, Steinar Akutte magesmerter hos voksne. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 220-128
  • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar Alvorlige infeksjoner på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 191-197
  • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Legevaktens historie. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 20-24
  • Hunskaar, Steinar Organisering og bruk av legevakt i Norge. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 38-50
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Kjellstadli, Camilla; Husebø, Bettina; Sandvik, Hogne; Flo, Elisabeth; Hunskaar, Steinar Few planned home deaths in Norway. A population-based cross-sectional study. (Oral session O6.2.1). 2018.
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. 2016.
  • Melf, Klaus; Berge, Arngeir; Alsaker, Kjersti; Johnsen, Grethe; Nesvold, Helle; Thesen, Janecke; Hunskaar, Steinar; Gram, Helene; Bjorøy, Frode Nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner. 2016.
  • Hunskaar, Steinar Se hva som skjer!. 2012.
  • Rørtveit, Guri; Hunskår, Steinar Samhandlingsreformen og universitetene. 2009.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:31