Om personen

Ekspertise:

  • Farmakoepidemiolog
  • Bruk av psykofarmaka
  • Kvalitersforbedring
  • Tidlig diagnostikk av kreft

PhD, spesialist i allmennmedisin

Svein Kjosavik tok medisinsk embetseksamen i 1984 ved Universitetet i Bergen.
Etter turnustjeneste ved Sentralsykehuset i Stavanger og i Ølen kommune har han vært allmennlege i Sandnes. Han har vært spesialist i allmennmedisin siden 1992.

Han startet med forskning i 50% ved RF- Rogalandsforskning fra 1996 til 2001.
Disputerte for PhD-grad ved UiB i 2012 med avhandlingen: «Prescribing and Prescribers of Psychotropic Drugs in Norway».

Siden 2014 har han vært postdoktor ved Stavanger Universitetssjukehus med et prosjekt rettet mot forskrivning av legemidler til personer med førerkort. Høsten 2014 var han gjesteforsker ved Quality Use of Medicines and Pharmacy Research Centre, University of South Australia, Adelaide, Australia. Han er som forsker også tilknyttet AFE i Bergen.

Hans forskningsinteresser er legemiddelbruk og kvalitetsforbedring av medisinsk praksis.
Han leder nå oppbyggingen av en forskergruppe for tidlig diagnostikk av kreft i Stavanger.
Han er for tiden også regional prosjektleder for legemiddelsikkerhet i Helse Vest.

Svein Kjosavik er styremedlem Norsk forening for farmakopeidemiologi.

 

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Kjosavik S, Dahle I. Ut av Nordsjøen – med helsa i behold. RF - Rogalandsforskning 2001. 25 sider (091)
  • Lie T, Kjosavik S, Nesvåg S, Ramvi E. Gjennomføring av handlingsplanen mot HIV/AIDS-epidemien 1996-2000 en evaluering. RF - Rogalandsforskning 2001.
  • Kjosavik S, Stevenson B, Gjefsen T. Et konsept for kvalitetsutvikling i allmennpraksis med utgangspunkt i en nasjonal reseptbasert legemiddeldatabase. RF - Rogalandsforskning 2000.
  • Kjosavik S, Gjefsen T Lone A. Krav til datakvalitet i en nasjonal reseptbasert legemiddeldatabase . RF - Rogalandsforskning 2000.

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:29