Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Østerhus, Svein Novel, multi-platform acoustic and optical sensors and data services developed in the NeXOS projec. IEEE 2017. 10 sider
  • Hamre, Torill; Godøy, Øystein; Ringheim, Sjur Lid; Tronstad, Stein; Sagen, Helge; Fjellheim, Kjetil; Østerhus, Svein; Krogstad, Morten; Lepland, Aave; Nordlund, Nina; Kristiansen, Svein; Vang, Roald; Karud, Jan; Valland, Nils; Pfeil, Benjamin; Vines, Aleksander; Morvik, Arnfinn D3.1 – Definition of data formats and metadata structure. Nansen Environmental and Remote Sensing Center 2017.NERSC Technical Report(383)
  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in the Faroese Waters 2009-2010. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(11)
  • Mortensen, E.; Larsen, K.M.H.; Hansen, B.; Kristiansen, R.; Østerhus, Svein THOR ADCP Deployments in Faroese Waters 2008 - 2009. Havstovan Technical Report 2010. 75 sider Havstovan Techical Report(12)

Andre publikasjoner

  • Østerhus, Svein Arctic Mediterranean Exchanges Status 2018. 2018.
  • Østerhus, Svein Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne Ice Shelf, Antarctica, 2018. 2018.
  • Østerhus, Svein Ice shelves in a warming world: The Filchner-Ronne Ice Shelf system. 2018.
  • Østerhus, Svein 5 spørsmål om isen i Antarktis. 2017.
  • Østerhus, Svein Ny forskning: Golfstrømmen kan kollapse. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-05-28 01:16:10