Om personen

Ekspertise: 

  • Epidemiologi 
  • Irritabel tarm-syndrom 
  • Giardia lamblia 
  • Ph.d.-kandidat, under spesialisering i allmennmedisin 

Sverre Litleskare fullførte profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen i 2011. Turnustjenesten ble fullført ved Haukeland sykehus og ved Dalen legesenter i Fyllingsdalen. Han har etter dette forsket ved AFE deltid, samt vært under spesialisering i allmennmedisin, først som fastlegevikar, nå som 50% sykehjemslege ved Løvåsen sykehjem.  

Etter i starten å ha fått stipend fra AFU og deretter AMFF, er han nå ansatt i 50% stilling som ph.d.-kandidat ved UiB på Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, og fortsatt faglig tilknyttet AFE. Ph.d.-prosjektet inngår i det større Giardia-prosjektet, og omhandler komplikasjoner etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. Høsten 2018 vil han ha permisjon fra klinikk og jobbe 100% med doktorgrad for å sende inn tredje og siste artikkel, samt skrive kappen til arbeidet.  

Sverre Litleskare underviser medisinstudenter i utredning av kognitiv svikt, og i kommunikasjon. 

Hans forskningsinteresser inkluderer post-infeksiøse tilstander, fordøyelsessykdommer, medisinsk uforklarte tilstander og epidemiologi. 

 

Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Emberland, Knut Erik; Wensaas, Knut-Arne; Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri Gastroenteritis in primary care in Norway 2006-2015: encounters in general practice and out-of-hours services. 2017.
  • Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri; Eide, Geir Egil; Emberland, Knut Erik; Hanevik, Kurt; Langeland, Nina; Wensaas, Knut-Arne Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and quality of life ten years after a Giardia lamblia epidemic in Norway 2004. 2017.
  • Wensaas, Knut-Arne; Rørtveit, Guri; Litleskare, Sverre; Emberland, Knut Erik Management of gastrointestinal infections in the Nordic countries. 2017.
  • Emberland, Knut Erik; Wensaas, Knut-Arne; Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri Gastroenteritis in Norway 2006-2015: consultations in primary care. 2017.
  • Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri; Eide, Geir Egil; Hanevik, Kurt; Langeland, Nina; Wensaas, Knut-Arne Irritable bowel syndrome and chronic fatigue ten years after giardia infection: a controlled prospective cohort study.. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:47