Om personen

Synnøve Økland Jahnsen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen fra 2014 og har arbeidet ved Uni Research Rokkansenteret siden 2017. Jahnsen har tidligere vært ansatt ved Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen i Oslo. Hun har i tillegg bakgrunn som konsulent ved personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Pro Sentret i Oslo kommune. Jahnsen sine forskningsinteresser omfatter studier av regulering, implementering og koordinering av velferdstjenester og kriminalitetsbekjempelse på sentralt og lokalt nivå innenfor flere politikkområder, blant annet prostitusjon, menneskehandel, mc-kriminalitet, organisert kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, migrasjon, samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Jahnsen forsker I dag på politireformen og er ansatt som postdoktor på COCAL.

Publikasjoner

Bøker

  • Jahnsen, Synnøve Økland; Wagenaar, Hendrik Assessing Prostitution Policies in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781138224919. 406 sider.

Bokkapitler

  • Jahnsen, Synnøve Økland Banning and banishing outlaw motorcycle gangs. I: Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge 2018 ISBN 978-0-415-37379-1..
  • Jahnsen, Synnøve Økland; Skilbrei, May-Len Norway. I: Assessing Prostitution Policies in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781138224919..

Andre publikasjoner

  • Jahnsen, Synnøve Økland Ganging up against organised crime, motorcycle gangs and problematic youth groups. 2018.
  • Jahnsen, Synnøve Økland Coordinating Wicked Issues: The Case of Labour Market Crime in Norway. 2018.
  • Jahnsen, Synnøve Økland The Norwegian model. 2018.
  • Jahnsen, Synnøve Økland Coordination and Capacity, Scales and Cultures of Governance: From preventing social dumping to fighting labour exploitation.. 2018.
  • Jahnsen, Synnøve Økland; Rykkja, Lise H. Coordinating for Analytical and Punitive Capacity: The Case of Work-related Crime in Norway. 2018.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-09-19 03:17:33