Om personen

Ekspertise

  • arbeidsrehabilitering
  • psykisk sykdom og arbeid
  • prosessevaluering av helse-intervensjoner
  • arbeidsinkludering

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

  • Reme, Silje; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport. Uni Research 2016. 109 sider
  • Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. Uni Research Helse 2014. 22 sider

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-03-25 08:16:05