Om personen

Tor Helge Holmås er økonom med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2003 og har vært ansatt ved Rokkansenteret siden 2008. Han har tidligere arbeidet som forsker ved SNF og som førsteamanuensis ved institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med kvantitative analyser (anvendt mikroøkonometri) og har ledet flere store forskningsprosjekter innenfor dette feltet. Forskningsinteresser og publisering inkluderer helseøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og trygdeøkonomi.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. I: Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 9788202307165.. sider 139-160
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. I: Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5.. sider 139-160

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Monstad, Karin; Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune "Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.". 2017.
  • Monstad, Karin; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge The causal effect of workload on labour supply of older employees. 2017.
  • Husabø, Ingrid Elisabeth; Mæland, Silje; Monstad, Karin; Øyeflaten, Irene Larsen; Werner, Erik Lønnmark; Holmås, Tor Helge Protocol for Effect Evaluation of Independent Medical Evaluation in Norway. 2016.
  • Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune Prisene på legemidler. Norge er blant de billigste landene i Europa. 2011.
  • Winde, Lee Diana; Hansen, HT; Holmås, Tor Helge; Gjesdal, Sturla GP affiliation and sickness absence: a register-based analysis including 185 785 men and 162 269 women in two Norwegian cities. 2010.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-24 10:16:05