Om personen

Tor Helge Holmås er økonom med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2003 og har vært ansatt ved Rokkansenteret siden 2008. Han har tidligere arbeidet som forsker ved SNF og som førsteamanuensis ved institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med kvantitative analyser (anvendt mikroøkonometri) og har ledet flere store forskningsprosjekter innenfor dette feltet. Forskningsinteresser og publisering inkluderer helseøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og trygdeøkonomi.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. I: Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 9788202307165.. sider 139-160
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. I: Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5.. sider 139-160

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Monstad, Karin; Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune "Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.". 2017.
  • Monstad, Karin; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge The causal effect of workload on labour supply of older employees. 2017.
  • Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. 2017.
  • Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. 2017.
  • Gjesdal, Sturla; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Hetlevik, Øystein NEW EPISODES OF MUSCULOSKELETAL CONDITIONS AMONG EMPLOYED PEOPLE IN PRIMARY CARE, SICKNESS CERTIFICATION AND RETURN TO WORK: A NATIONWIDE MULTIREGISTER BASED COHORT STUDY. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-01-17 18:17:08