Om personen

Tord Skogedal Lindén er statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra 2005 og PhD i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2009. Lindén har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2009. Avhandlingen analyserer utviklingen av velferdspolitikk i samspill mellom det nasjonale nivået og internasjonale organisasjoner som EU og OECD. Hans forskningsinteresser omfatter komparativ velferdspolitikk, internasjonale organisasjoner, offentlige reformer og styring, pensjon, aldringspolitikk og innvandring. Institusjonelle og ideperspektiv på politikkutforming har vært sentral i forskningen hans. Aktuelle vitenskapelige arbeid handler om brukertilfredshet med private og offentlige velferdstjenester, ansvarsproblematikk på immigrasjonsfeltet og pensjonsreformer.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 238 sider.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.

Bokkapitler

 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Velferdspolitikk i EU og dens konsekvenser for Norge. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 262-277
 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Norge - et annerledesland?. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 245-261
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 11-21
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 212-216
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Ring, Patrick John Understanding pension politics: Comparing pension reform discourses in Norway and the UK. 2018.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Samhandling mellom frivillige og offentlige aktører i eldreomsorgen. 2018.
 • Lindén, Tord Skogedal Bokmelding Siri Tønnessen og Bente Lilljan Lind Kassah (red.): Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. 2018.
 • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Trends and dilemmas of prioritization within Long Term Care (LTC) in Denmark, England and Norway: Towards increasing inequalities?. 2018.
 • Lindén, Tord Skogedal Befolkningsaldring som velferdspolitiske utfordring. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:55