Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi med vekt på laksefisk i regulerte vassdrag på Vestlandet. Prøvetaking og overvåking av fisk i ulike livsstadier ved hjelp av videovervåking, elektrofiske og andre metoder. Overvåking og merking av havørn. Internasjonalt samarbeid for å reetablere havørnbestanden i Skotland og Irland.

Kompetanse:

Videoovervåking (Final Cut software). Electrofiske og fiske med kilenot. Aldersanalyse ved bruk av otolitter og skjell.

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 20-26

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:14