Om personen

Ekspertise:

 • Alkohol og helse
 • Forebygging av livsstilsrelaterte helseproblemer i allmennpraksis
 • Alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis og somatiske avdelinger

PhD, spesialist i allmennmedisin

Torgeir Gilje Lid tok medisinsk embetseksamen i 1991 ved Universitetet i Oslo. Etter turnustjeneste ved Kristiansund sykehus og i Tingvoll kommune jobbet han som legevaktlege og legevaktsjef i Stavanger i 1993-94. Etter tjeneste som militærlege i 1995 har han vært allmennlege/fastlege i Stavanger fram til i dag. Parallelt har han hatt bistilling først som bydelsoverlege i 10 år, deretter legestilling ved Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger, og fra 2009 har han forsket på alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis. Han er spesialist i allmennmedisin fra 1998 og jobber halv tid som fastlege ved Nytorget legesenter i Stavanger sentrum.

Han disputerte for PhD-graden i 2016 med avhandlingen: «Addressing alcohol in general practice». Fra 1.februar 2017 har han 50% stilling som postdoktor ved Stavanger Universitetssykehus med prosjektet: «A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems in somatic hospital wards, for people in late adulthood (60+).»  Avhandlingen leses her

Torgeir Gilje Lid er leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i rus- og avhengighetsmedisin. Han har deltatt i flere arbeidsgrupper i Helsedirektoratet på rusfeltet, og han er veileder i allmennmedisin. Hans forskningsinteresser inkluderer alkoholrelaterte helseproblemer i vid forstand, livsstil og helse og fagutvikling og samarbeid på legesentre.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

 • Torgeir Gilje Lid Pasienter med rus og avhengighetsproblemer. Allmennmedisin 2013.
 • Torgeir Gilje Lid Snakk med fastlegen om alkohol!. Rus og Samfunn, nr. 4 2013.
 • Torgeir Gilje Lid Oppdagelse og behandling av alkoholproblemer i allmennpraksis. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. Nr. 8 2013.

Rapporter

 • Lid, Torgeir Gilje; Meland, Eivind; Malterud, Kirsti Addressing alcohol in general practice. Universitetet i Bergen 2016. (ISBN 978-82-308-3292-9)

Andre publikasjoner

 • Torgeir Gilje Lid Helt normalt å spørre om alkohol!. 2018.
 • Lid, Torgeir Gilje Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger. 2017.
 • Lid, Torgeir Gilje Helt normalt å spørre om alkohol!. 2017.
 • Lid, Torgeir Gilje ‘Korte intervensjoner’. 2016.
 • Lid, Torgeir Gilje ‘Alkoholrelaterte helseproblemer – hos fastlegen’ og ‘Erkjennelse og endring - alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre’. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:32