Om personen

Ekspertise

 • sykefravær
 • helsetiltak og og risikofaktorer i arbeidslivet
 • ryggplager i arbeidslivet
 • helsefremmende arbeid
 • Subjective Health Complaints Inventory (SHC)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Tveito, Torill Helene; Ihlebæk, Camilla Resultater av prosjektet iBedrift i Horten kommune, Delrapport 2. Uni Helse 2013. 22 sider
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Tveito, Torill Helene; Ihlebæk, Camilla Resultater av prosjektet iBedrift i Kongsberg kommune, Delrapport 2. Uni Helse 2013. 23 sider
 • Magnussen, Liv Heide; Tveito, Torill Helene; Barsnes, Birte; Råheim, Målfrid Individuell mestring - fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær. Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Uni Helse 2009.
 • Tveito, Torill Helene Sick Leave and Subjective Health Complaints. University of Bergen, Norway 2007. (ISBN 978-82-308-0309-7) 140 sider

Andre publikasjoner

 • Fleten, Nils; Fyhn, Tonje; Tveito, Torill Helene Might goal-focused group-based intervention within the Norwegian Welfare Organisation improve return to work?. 2018.
 • Shaw, William S.; Tveito, Torill Helene; Boot, Cécile R.L. Introduction to the Special Section: Sustainability of Work with Chronic Health Conditions. 2013.
 • Tveito, Torill Helene; Eriksen, Hege Randi United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) trial - Is manipulation the most cost effective addition to "best care"?. 2005.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:39