Publikasjoner

Artikler

Bøker

 • Bjørneset, Tove; Gulled, Osman; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2020-4. 605 sider.
 • Bjørneset, Tove; Panjshiri, Mojgan; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-dari illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2021-1. 605 sider.
 • Bjørneset, Tove; Johansen, Ampai Ruckchat; Reigem, Øystein Norsk-thai illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2013 ISBN 978-82-486-2005-1. 670 sider.
 • Amlesom Kifle, Nazareth; Bjørneset, Tove; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2011 ISBN 978-82-486-0404-4. 650 sider.
 • Bjørneset, Tove; Guled, Osman Norsk-somalisk illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2007 ISBN 82-486-0399-7. 650 sider.
Alle bøker

Bokkapitler

 • Bjørneset, Tove Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. I: Conference Proceedings. ICT for Language Learning. Padova, Italia: Libreria Universitaria Edizioni 2016 ISBN 978-88-6292-806-9.. sider 147-152

Rapporter

 • Fjeld, Ruth Vadtvedt; Worren, Dagfinn; Bjørneset, Tove; Svavarsdóttir, Ásta Nord-Lexin. Nordisk forening for leksikografi 2005. (ISBN 82-91121-03-6) 365 sider Nordiske studier i leksikografi(7)

Andre publikasjoner

 • Bjørneset, Tove; Maung, Win; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Bokmål-burmesisk illustrert nettbasert ordbok. 2017.
 • Bjørneset, Tove; Mikucionis, Ugnius; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Bokmål-litauisk illustrert nettbasert ordbok. 2017.
 • Bjørneset, Tove; Mikucionis, Ugnius; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Nynorsk-litauisk illustrert nettbasert ordbok. 2017.
 • Bjørneset, Tove; Maung, Win; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Nynorsk-burmesisk illustrert nettbasert ordbok. 2017.
 • Bjørneset, Tove LEXIN og Bildetema – Gratis nettbaserte ordbøker. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-05-22 00:17:00