Om personen

Arbeidsoppgaver:
- arkivansvarlig, RKBU Vest
- innkjøpsansvarlig
- forefallende kontorarbeid
- fakturering

cp: 2019-12-04 11:17:02