Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Schouw, Anders; Eide, Tove Leiknes; Stokke, Runar; Pedersen, Rolf B.; Steen, Ida Helene; Bødtker, Gunhild Isolation and characterization of a novel syntrophic alkane degrading bacterium from the Loki's castle hydrothermal vent field.. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2019-12-04 11:15:53