Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi: reproduksjonsbiologi av litofile fiskearter, fiskevandring, elverestaurering, avbøtende tiltak, overvåking og styring av villfiskbestander. Landskapsplanlegging. Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Kompetanse:

  • GIS, gassovermetning, design og oppfølging av fiskepassasjer, vurderinger av gytebestanden og fiskehabitater, restaurering av vassdrag.
  • Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Aktuelle publikasjoner:

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. LFI rapport nr. 296.

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

  • Hauer, Christoph; Leitner, Patrick; Unfer, Günther; Pulg, Ulrich; Habersack, Helmut; Graf, Wolfram The role of sediment and sediment Dynamics in the aquatic environment. I: Riverine Ecosystems Management. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-73249-7..

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Pulg, Ulrich; Melhus, Ståle Fem utslipp bare siden nyttår. 2018.
  • Melhus, Ståle; Pulg, Ulrich - Tenk at det svømmer fisk forbi skolen vår!. 2017.
  • Pulg, Ulrich Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø. 2017.
  • Pulg, Ulrich Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. 2017.
  • Pulg, Ulrich Kunnskapsoppsummering fiskepassasjer. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-05-21 12:18:02