Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi: reproduksjonsbiologi av litofile fiskearter, fiskevandring, elverestaurering, avbøtende tiltak, overvåking og styring av villfiskbestander. Landskapsplanlegging. Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Kompetanse:

  • GIS, gassovermetning, design og oppfølging av fiskepassasjer, vurderinger av gytebestanden og fiskehabitater, restaurering av vassdrag.
  • Prosjektleder på flere prosjekter innenfor restaurering av vassdrag.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Forseth, Torbjørn; Pulg, Ulrich Miljødesign laks - hovedprinsipper og i praksis. 2016.
  • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Ittner, Lukas Restoring urban rivers: Two cases from Norway. 2016.
  • Hauso, Tale; Nedkvitne, Steinar; Pulg, Ulrich Flaumen var veldig bra for laksen. 2015.
  • Colliander, Arne; Wiers, Tore; Pulg, Ulrich Følger fiskens ferd. 2015.
  • Melhus, Ståle; Pulg, Ulrich Skal redde Apeltunvassdraget. 2014.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-01-21 18:17:53