Om personen

Utdanning:
Bachelor i sosiologi (UiB)
Journalistikk (MI)

Kompetanseområder:
intern- og eksternkommunikasjon

cp: 2017-05-29 11:18:09