Om personen

Utdanning:
Bachelor i sosiologi (UiB)
Journalistikk (MI)

Kompetanseområder:
intern- og eksternkommunikasjon

cp: 2017-07-21 12:18:08