Om personen

Ekspertise

 • individuell jobbstøtte (IPS)
 • arbeidsrehabilitering
 • helsepsykologi
 • helsefremmende arbeid
 • arbeids- og organisasjonspsykologi

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

 • Reme, Silje; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport. Uni Research 2016. 109 sider
 • Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. Uni Research Helse 2014. 22 sider

Andre publikasjoner

 • Sveinsdottir, Vigdis Individual Placement and Support (IPS) for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway: Practice, Research and Policy Issues. Keynote lecture. 2018.
 • Mæland, Silje; Reme, Silje; Sveinsdottir, Vigdis Har virkelig ikke arbeid noe med helse å gjøre?. 2017.
 • Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Monstad, Karin; Reme, Silje Endresen A Randomized Controlled Multicenter Trial of IPS for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway. 2017.
 • Sveinsdottir, Vigdis Supported employment and preventing early work disability - the SEED trial. 2015.
 • Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje For syk til å jobbe eller for syk til å la være?. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:10