Alle publikasjoner 2003 - Uni Research Miljø

Alle publikasjoner

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Bjerknes, Vilhelm; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar; Skoglund, Helge Effektene av Myster kraftverk på bestandene av laks og sjøaure i Ekso. - med en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak. 2003.
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2002. 2003.
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Audna - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2002. 2003.
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Gladsø, John A.; Kleiven, Einar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Andersen, Aleksander L Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2002. 2003.
  • Engedal, Knut; Wyller, Torgeir Bruun Aldring og hjernesykdommer. 2003.
  • Fjellheim, Arne; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar Restoring fish habitat as an alternative to stocking in a river with strongly reduced flow. 2003.
  • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Flekke-Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2002. 2003.
  • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2002. 2003.
  • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2002. 2003.