Alle publikasjoner 2004 - Uni Research Miljø

Side 1 av 2. neste

Alle publikasjoner

 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik Forsuring som trusselfaktor i ferskvann. 2004.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge Undersøkelser av ungfisk og smolt i Vossovassdraget. 2004.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Senkingen av Vangsvatnet - konsekvenser på bestandsnivå. 2004.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Vossolaksen - særtrekk, fangst- og bestandsutvikling. 2004.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. 2004.
 • Botnen, Helge; Eriksen, V.; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J; Tvedten, Øyvind; Vassenden, Gisle Botnen H., Eriksen V, Heggøy E., Johansen P-O, Johannessen P, Tvedten Ø, Vassenden G. 2004. Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning –Hovedrapport april 2004. 146 s.. 2004.
 • Botnen, Helge; Eriksen, V.; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J; Tvedten, Øyvind; Vassenden, Gisle Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning –Hovedrapport april 2004. 146 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.. 2004.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Botnen H., Heggøy E., Johannessen P., Johansen P-O, Vassenden G. 2004. Environmental monitoring survey of oil and gas fields in Region II, 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt mijøforskning - Rapport mars 2004. 444 s.. 2004.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Environmental monitoring survey of oil and gas fields in Region II, 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt mijøforskning - Rapport mars 2004. 444 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.. 2004.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J Begroingsplater - mulig innsamlingsmetode for introduserte marine arter. 2004.
 • Flåten, Geir Rune; Botnen, Helge; Grung, Bjørn; Kvalheim, Olav Martin Assigning environmental variables to observed biological changes. 2004.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalssvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2003. 2004.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gladsø, Jon Anton; Sættem, Lars Magnus Fiskebiologiske undersøkelser i Lærdalselva høsten 2003. - sammenfatning av ungfisktettheter av laks og aure i perioden 1991-2003. 2004.
 • Heggøy, Erling; Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse i Lundevågen-Humlevik, Tysnesvik-Gjerdsvik, Søreidvik-Beltestadvågen og Gripnesvågen, Tysnes kommune 2004. 2004.
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Fusa Fiskeanlegg A/S i Sævareidfjorden, Fusa kommune i 2004. 2004.