Alle publikasjoner 2005 - Uni Research Miljø

Side 1 av 2. neste

Alle publikasjoner

 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Audna - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2004. 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2004. 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Gladsø, John A.; Wiers, Tore LFI-130. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode i Vikja og Dalselva - resultater fra undersøkelser utført i perioden 2002-2004. 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Kleiven, Einar; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for å reetablere laks i Tovdalsvassdraget. Resultater fra prosjektet i 2002 og 2003. 2005.
 • Ebbesson, Lars O.E.; Tipsmark, C.K.; Holmqvist, B.; Nilsen, T. O.; Andersson, Eva; Stefansson, S.O.; Madsen, S.S. Nitric oxide synthase in the gill of Atlantic salmon: co-localization with and inhibition of the Na+,K+-ATPase. 2005.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Flekke- Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. 2005.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. 2005.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. 2005.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Lydersen, Espen Konsekvensvurderingav utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi. 2005.
 • Hagland, Hanne; Selheim, Frode; Keen, TJ; Skjærven, Kaja H; Christensen, Anne Elisabeth; Herfindal, Lars; Doskeland, Stein Ove The cAMP Receptors Epac and PKA synergize to induce PC12 cell neuritogenesis and to protect against apoptosis. 2005.
 • Halvorsen, Godtfred Anker Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. Bunndyr- Tovdalsvassdraget. 2005.
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Halvorsen, Godtfred Anker; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Miljøundersøking i Lindås kommune 2004. 2005.
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J "Byfjordundersøkelsen" - overvåking av fjordene rundt Bergen. Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2004. 2005.
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Ramsvik i Radfjorden, Lindås kommune i 2004. 2005.