Alle publikasjoner 2006 - Uni Research Miljø

Side 1 av 4. neste

Alle publikasjoner

 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Annual Report (Third Year). 2006.
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Final Report (Partner 6 – UiB). Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project. 2006.
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Potential of Vulnerability and Seismic Risk. Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.27. 2006.
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.28 (Third Year). 2006.
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Seismotectonics of the Sumatra-Andaman subduction zone: An analysis of the tsunamigenic earthquake potential for the coastal areas of Thailand. Project Report for the Project “Tsunami Risk Reduction Measures With focus on Land Use and Rehabilitation: Case studies carried out for Thailand, conceptual results applicable to all tsunami affected areas around the Indian Ocean and the Andaman Sea”. 2006.
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger; Mai, Martin; Hillers, G Maps of Seismic Hazard Scenarios. Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.25. 2006.
 • Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Solhøy, Torstein; Dolmen, Dag; Olsen, Kjell Magne; Sloreid, Svein-Erik Leddormer. Annelida. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kleiven, Einar Audna - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore Utlegging av gytegrus i tilknytning til terskler som habitatforbedrende tiltak for aure og laks. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gladsø, Jon Anton; Kleiven, Einar Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2005. Evaluering av tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet for å øke anadrom strekning. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Saltveit, Svein Jakob Fisk : Gyting, rognutvikling og tidspunkt for første næringsopptak. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Håvardstun, Jarle Utlegging av gytegrus for laks i Nidelva - undersøkelser av gytegroper og ungfisk 2003-2006. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. 2006.
 • Bjelkarøy, Wenche Iren; Sandberg, Sverre; Thue, Geir; Digranes, Asbjørn; Høiby, Ernst Arne; Lermark, Gro Torill; Melby, Kjetil K. Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten. 2006.