Alle publikasjoner 2007 - Uni Research Miljø

Side 1 av 5. neste

Alle publikasjoner

 • Barlaup, Bjørn Torgeir Sjøsaltepisoder - eksempel på biologiske effekter. 2007.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar Innsjøgytende aure. Langtidseffekter av forsuring og kalkingstiltak på rognoverlevelse og rekruttering i Store Hovvatn og Vegår, Aust-Agder. 2007.
 • Bergh, Øivind; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Lorentzen, Torbjørn; Nylund, Are; Ottem, Karl Fredrik; Sundby, Svein Klimaendringer - konsekvenser for akvakultur i Norge. 2007.
 • Bergsjø, Per B; Mlay, Joseph; Lie, Rolv T.; Lie-Nielsen, Erik; Shao, John A medical birth registry at Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania. 2007.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Botnen H., Heggøy E., Johannessen P., Johansen P-O, Vassenden G. 2007. Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning - Hovedrapport mars 2007. 502 s.. 2007.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning - Hovedrapport mars 2007. 502 s.. SAM-Unifob Rapport 2007.. 2007.
 • Brekke, Cecilie; Williams, SC; Price, J; Thorsen, Frits Alan; Modo, M Cellular multiparametric MRI of neural stem cell therapy in a rat glioma model. 2007.
 • Bråtveit, Magne; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth Kadmiumeksponering blant befolkningen i Odda. 2007.
 • Bråtveit, Magne; Steinsvåg, Kjersti; Lie, Stein Atle; Moen, Bente Elisabeth Modellering av oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner. 2007.
 • de Wit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Erikson, Lars; Fott, Jan; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kifinger, B.; Schaumberg, Jochen; Maetze, A.; Zahn, H.; Skjelkvåle, Brit Lisa Trends in surface water chemistry and biota: The importance of confounding factors. 2007.
 • Dorge, T.; Hofmann, S.; Wangdwei, M.; La Duo, Xxx; Solhøy, Torstein; Miehe, G. The ecological specialist, Thermophis baileyi (Wall, 1907) - new records, distribution and biogeographic conclusions. 2007.
 • Ebbesson, S.O.; Tejero, M.E.; Nobmann, ED; Lopez-Alvarenga, JC; Ebbesson, Lars; Romenesko, T; Carter, EA; Resnick, HE; Devereux, RB; Maccluer, JW; Dyke, B; Laston, SL; Wenger, CR; Fabsitz, RR; Comuzzie, AG; Howard, BV Fatty acid consumption and metabolic syndrome components: The GOCADAN study. 2007.
 • Ekrem, Torbjørn; Halvorsen, Godtfred Anker Taxonomy of Tanytarsus lapponicus Lindeberg, 1970, a species with larval mandible of 'lugens-type' (Diptera: Chironomidae). 2007.
 • Fredriksen, Åse; Meyer, Klaus; Ueland, Per Magne; Vollset, Stein Emil; Grotmol, Tom; Schneede, Jørn Large-scale population-based metabolic phenotyping of thirteen genetic polymorphisms related to one-carbon metabolism. 2007.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2006. 2007.