Alle publikasjoner 2008 - Uni Research Miljø

Side 1 av 4. neste

Alle publikasjoner

 • Andersen, Gidske Leknæs; Krzywinski, Knut Forprosjekt: Restaurering etter utbygging av Kløvtveitvassdraget. 2008.
 • Andersen, Trond; Mendes, Humberto Fonseca Hva forteller fjærmyggen? - dyregeografi i Latin-Amerika. 2008.
 • Andersen, Trond; Mendes, Humberto Fonseca; Pinho, Luiz Carlos de Two new species of Stenochironomus Kieffer, 1919 from the Brazilian Atlantic Rainforest (Diptera: Chironomidae). 2008.
 • Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders Waldemar; Salmer, Maria Pettersvik; Sandnes, Otto Kristian; Johansen, Per-Otto Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007. SAM e-Rapport nr. 18-2008. 2008.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore Addition of spawning gravel - A means to restore spawning habitat of Atlantic salmon (Salmo salar L.), and anadromous and resident brown trout (Salmo trutta L.) in regulated rivers. 2008.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Sandven, Ole Rugeldal; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godfred Anker; Hobæk, Anders; Tysse, Åsmund Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999 – 2007. LFI-rapport nr. 150. 2008.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Sandven, Ole Rugeldal; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders; Tysse, Åsmund Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999 - 2007. 2008.
 • Bråtveit, Magne; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils Kadmium i nærmiljøet. 2008.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Uskedalselva - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag –effektkontroll av større prosjekter 2007. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2008-2. 2008.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking ilaksevassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2007. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2008-2. 2008.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Flekke- Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking ilaksevassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2007. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2008-2. 2008.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking ilaksevassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2007. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2008-2. 2008.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag –effektkontroll av større prosjekter 2007. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2008-2. 2008.
 • Goksøyr, Anders; Tolfsen, Christina C; Søfteland, Tina; Sundback, Lilian Viveka; Eidem, Janne K.; Viganò, Luigi; Massari, Alessandra; Mandich, Alberta; Grøsvik, Bjørn Einar Vitellogenin profiling in liver, plasma and mucus of carp (Cyprinus carpio) exposed to endocrine disrupting chemicals: New FACETS of an old biomarker GEM. 2008.
 • Habib, Ndema Abu; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Mlay, Joseph; Oneko, Olola; Shao, John; Bergsjø, Per Bjarne; Lie-Nielsen, Erik; Lie, Rolv Terje Birthweight and perinatal mortality among singletons and twins in north-eastern Tanzania. 2008.