Alle publikasjoner 2009 - Uni Research Miljø

Side 1 av 3. neste

Alle publikasjoner

 • Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders Waldemar; Johansen, Per-Otto Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008. SAM e-Rapport nr. 3-2009. 2009.
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Botnen H., Heggøy E., Johannessen P., Johansen P-O, Vassenden G. 2009. Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning - Hovedrapport mars 2009.573 s.. 2009.
 • Botnen, Helge; heggøy, erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning - Hovedrapport mars 2009.573 s.. SAM-Unifob Rapport 2009.. 2009.
 • Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Resipientundersøkelse i Egersund havneområdet i 2009. SAM e-Rapport 9-2009. 2009.
 • Bouma, Tjeerd J.; Olenin, Sergej; Reise, Karsten; Ysebaert, Tom Ecosystem engineering and biodiversity in coastal sediments: posing hypotheses. 2009.
 • Carroll, Thomas Samuel; Rasinger, Josef Daniel; Reffatto, Valentina; Tassinari, Roberta; Maranghi, Francesca; Moracci, Gabriele; Haave, Marte; Mantovani, Alberto; Macri, Agostino; Haldorsen, Anne-Katrine L.; Hogstrand, Christer Genomics-based assessment of toxicity in mice to four contaminants (2,3,7,8-TCDD, CB-153, BDE-47 AND HBCD), commonly found in seafood. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik Flekke- Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag – effektkontroll i 2008. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2009-2. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik Uskedalselva - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag – effektkontroll i 2008. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2009-2. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag – effektkontroll i 2008. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2009-2. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag – effektkontroll i 2008. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2009-2. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i laksevassdrag – effektkontroll i 2008. Direktoratet for naturforvaltning. Notat 2009-2. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Gladsø, Jon Anton Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode i Vikja og Dalselva - resultater fra undersøkelser i perioden 2002-2008. LFI-rapport 153. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole Rugeldal Sogndalselva i Vest-Agder - begynende reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør i Sør-Norge. Resultater fra undersøkelser i perioden 1998-2009. LFI Rapport nr 167. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Sandven, Ole Rugeldal; Gladsø, Jon Anton Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla – Årsrapport fra prosjektet for 2007 og 2008. LFI-rapport nr. 162. 2009.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Sandven, Ole Rugeldal; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godfred Anker Datarapport for prosjektet: ”LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver 2006-2011. LFI-Unifob Miljøforskning. Rapport nr. 169. 2009.