Alle publikasjoner 2017 - Uni Research Miljø

Side 1 av 15. neste

Alle publikasjoner

 • Adrian Broch, Jensen; Barlaup, Bjørn Torgeir Denne laksen ble ikke forskerne glad for å finne.. 2017.
 • Amon, Diva J.; Copley, Jaonathan T.; Dahlgren, Thomas Gunnar; Horton, Tammy; Kemp, Kirsty M.; Rogers, Alex David; Glover, Adrian G. Observations of fauna attending wood and bone deployments from two seamounts on the Southwest Indian Ridge. 2017.
 • Balseiro Vigo, Pablo; Moe, Øyvind; Gamlem, Ingrid; Shimizu, Munetaka; Sveier, Harald; Nilsen, Tom Ole; Ebbesson, Lars O.E.; Pedrosa, Cindy; Tronci, Valentina; Nylund, Are; Handeland, Sigurd O Muscle development and heart condition in Atlantic salmon (Salmo salar) post-­smolts reared in Preline S-CCS. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Status for Vossolaksen - 2017. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Forsøk med ny merkemetodikk (PIT) for å styrke laksebestanden i Eidfjordvassdraget.. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Status for Bleka. Hva gjør vi når det blir for mange fisk?. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Strategisk instituttsatsning - havbruk- og miljøinteraksjoner. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Gytefisktelling av laks og sjøaure i Hardangerelvene. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Vossoprosjektet. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir Salmon Aquaculture in Norway: Environmental Challenges and the Role of th State. 2017.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Jensen, Adrian Broch Truer norske villfiskstammer. 2017.
 • Berger, Ingvild Siglen; Wiers, Tore Den uynskte laksen har også nådd Flagefossen - Det aular med pukkellaks i Daleelva.. 2017.
 • Bjerga, Gro Elin Kjæreng New enzymes are key to future developments in the emerging marine bio-based industry. 2017.
 • Bjerga, Gro Elin Kjæreng Nye enzymer er nøkkelen til utvikling av norsk biomarin industri. 2017.