Alle publikasjoner 2018 - Teknologi for praksis - [Uni Research Helse]

Alle publikasjoner

  • Håvik, Robin; Wake, Jo Dugstad; Flobak, Eivind; Lundervold, Astri; Guribye, Frode A Conversational Interface for Self-Screening for ADHD in Adults. 2018.
  • Netteland, Grete; Hansen, Cecilie Johanne Slokvik; Wasson, Barbara Utvikling av profesjonskompetanse for fremtidige ledere i helse- og omsorgssektoren. 2018.
  • Netteland, Grete; Hansen, Cecilie Johanne Slokvik; Wasson, Barbara Professional Competence Development of future Healthcare Leaders. 2018.
  • Netteland, Grete; Hansen, Cecilie Johanne Slokvik; Wasson, Barbara Professional Competence Development of Future Healthcare Leaders. 2018.
  • Wake, Jo Dugstad Digital Teknologi for Psykisk Helse - Brukerdrevet utvikling av VR og 360 scenarioer til behandling av talefrykt hos ungdommer. 2018.
  • Wake, Jo Dugstad; Fredrik, Heimsæter; Edvard, Bjørgen; Wasson, Barbara; Hansen, Cecilie Johanne Slokvik Supporting firefighter training by visualising indoor positioning, motion detection, and time use: A multimodal approach. 2018.
  • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara Learning through collaborative design of location-based games. 2018.
  • Wake, Jo Dugstad; Nina, Morlandstø; Khoa, Pham; Wasson, Barbara The Learning Analytics Portal: The Development of a National Community Resource for Learning Analytics. 2018.