Artikler 2011 - Øivin Christiansen

Artikler

  • Christiansen, Øivin; Anderssen, Norman Fra bekymring til overbevisning: Barnevernets beslutninger om å plassere barn utenfor hjemmet. Norges Barnevern 2011 ; Volum 88 (4). s. 200-214