Artikler - Hilde Danielsen

Artikler

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Danielsen, Hilde Other people’s children: inclusive parenting in a diverse neighborhood in Norway.Ethnic and Racial Studies 2018.
 • Danielsen, Hilde Negotiating abortion rights and sexual pleasure in the New Women’s Movement in Norway in the 1970s..labrys, études féministes/ estudos feministas 2018.
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari; Mühleisen, Wencke Gouverner la sexualité des couples: des cours pour les couples financés par l`État Norvegién.Nordiques 2014 ; Volum 28. s. 69-87
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari; Mühleisen, Wencke Governing couple-sexuality: publically funded couples` courses in Norway. Culture, Health and Sexuality 2012 ; Volum 14 (6). s. 645-658
 • Danielsen, Hilde Diversity and the Concept of Place. inclusion and Exclusion Mechanisms among Norwegian City-dwelling Parents. Ethnologia Scandinavica 2010 ; Volum 40. s. 68-82
 • Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet. Sosiologisk Tidsskrift 2010 ; Volum 18 (2). s. 115-136
 • Danielsen, Hilde Foreldrepengane og fedrane som forsvann. Syn og Segn 2009 (4).
 • Danielsen, Hilde Byen som oppdragar. Mangfald, individualitet og kompetanse. Barn 2009 ; Volum 27 (1). s. 45-69
 • Danielsen, Hilde; Mühleisen, Wencke Statens parkurs Godt Samliv. Ideal og normer for samliv og kommunikasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 ; Volum 50 (1). s. 3-27
 • Ludvigsen, Kari; Danielsen, Hilde Samlivskurs som offentlig politikk. De- og refamilisering til barnets beste. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ; Volum 17 (2). s. 120-143
 • Danielsen, Hilde " Å få et forhold til å fungere er ganske hard jobbing". Kommunikasjon, kjønn og kjærleik i heteroseksuelle samliv. Tidsskrift for kulturforskning 2008 ; Volum 7 (2). s. 5-22
 • Danielsen, Hilde Kvinner på tvers av klassegrenser. Hardanger / Hardanger historielag 2008 ; Volum 100 (1). s. 137-149
 • Danielsen, Hilde Med kommunistiske visjonar for det gode liv:Cecilie Slåttelid 1872 - 1944. Kvinneforskning 2003 ; Volum 27 (2). s. 47-63