Bokkapitler - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 29. neste

Bokkapitler

 • Boin, Arjen; Bynander, Fredrik; Jann, Werner; Schulze-Gabrechten, Lena; Lodge, Martin; Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H.; Ryssdal, Annbjørg Appendix: Institutional Arrangements Within the Field of Societal Security and Crisis Management in Germany, Norway, Sweden The Netherlands and the UK. 2018.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 361-387
 • Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H.; Aars, Jacob Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 303-321
 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. sider 25-65
 • Grove, Knut; Heiret, Jan Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8.. sider 122-147
 • Jahnsen, Synnøve Økland Banning and banishing outlaw motorcycle gangs. I: Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge 2018 ISBN 978-0-415-37379-1..
 • Jensen, Susan B.; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Changes in the Norwegian Central Crisis Management After the Terrorist Attacks in 2011. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 205-223
 • Kuhnle, Stein; Ervik, Rune Velferdsstatens politiske grunnlag. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 41-69
 • Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 15-40
 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Norge - et annerledesland?. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 245-261
 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Velferdspolitikk i EU og dens konsekvenser for Norge. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 262-277
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. I: Tilsynsmelding 2017. Oslo: Statens helsetilsyn 2018 ISBN .. sider 26-29
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Rye, Johan Fredrik Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. I: Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978820258490-0.. sider 213-237
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Governance Capacity and Legitimacy Revisited. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 343-360
 • Neby, Simon Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner.. I: Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag 2018 ISBN 978-82-530-4052-3.. sider 288-305
 • Rubecksen, Kristin; Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Organizing for societal security and crisis management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 22-51