Bokkapitler - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 29. neste

Bokkapitler

 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. sider 25-65
 • Jahnsen, Synnøve Økland Banning and banishing outlaw motorcycle gangs. I: Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge 2018 ISBN 978-0-415-37379-1..
 • Kuhnle, Stein; Ervik, Rune Velferdsstatens politiske grunnlag. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 41-69
 • Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 15-40
 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Norge - et annerledesland?. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 245-261
 • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Velferdspolitikk i EU og dens konsekvenser for Norge. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 262-277
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. I: Tilsynsmelding 2017. Oslo: Statens helsetilsyn 2018 ISBN .. sider 26-29
 • Neby, Simon Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner.. I: Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag 2018 ISBN 978-82-530-4052-3.. sider 288-305
 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 95-112
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 61-78
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 79-94
 • Bjørkdahl, Kristian; Carlsen, Benedicte Pandemic Rhetoric and Public Memory. What People (Don’t) Remember from the 2009 Swine Flu. I: Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-61617-9.. sider 261-283
 • Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit Nye sentrum–periferi-mønster? Tilgang til kompetanse gjennom arbeidsinnvandring. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028163.. sider 49-68
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 40-60
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 105-124