Bokkapitler 2015 - Øivin Christiansen

Bokkapitler

  • Christiansen, Øivin Hvilken hjelp til hvilke problemer? En nærstudie av barnevernets hjelpetiltak. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. sider 64-89
  • Christiansen, Øivin Er hjelpetiltakene til hjelp?. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. sider 90-101