Bokkapitler 2016 - Øivin Christiansen

Bokkapitler

  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 214-229
  • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 108-129
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 92-107
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutningslandskapet i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 15-18
  • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Å fatte beslutninger i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 19-33
  • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Å fatte beslutninger i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 9-33
  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin Beslutninger i meldingsarbeidet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 62-75