Bokkapitler - Bjørn Torgeir Barlaup

Bokkapitler

 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob; Tvede, Arve Hydropower development : ecological effects. I: Atlantic salmon ecology. Blackwell Publishing 2011 ISBN 978-1-4051-9769-4.. sider 351-385
 • Hesthagen, Trygve H.; Fiske, Peder; Barlaup, Bjørn Torgeir; Thorstad, Eva Bonsak Fisk.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9.. sider 85-89
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Saltveit, Svein Jakob Fisk : Gyting, rognutvikling og tidspunkt for første næringsopptak. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. sider 80-87
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Barlaup, Bjørn Torgeir Ungfisk. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. sider 88-99
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 20-26
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Kleiven, Einar; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for å reetablere laks i Tovdalsvassdraget. Resultater fra prosjektet i 2002 og 2003. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 12-20
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik Forsuring som trusselfaktor i ferskvann. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 91-108
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge Undersøkelser av ungfisk og smolt i Vossovassdraget. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 37-56
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Vossolaksen - særtrekk, fangst- og bestandsutvikling. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 19-36
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Senkingen av Vangsvatnet - konsekvenser på bestandsnivå. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 78-81
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 65-77