Bokkapitler - Hilde Danielsen

Bokkapitler

  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita Gendered Citizenship: The Politics of Representation. I: Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137517647.. sider 1-14
  • Danielsen, Hilde; Holtsmark, Sven Gabriel; Kasiyan, Anastasija; Nielsen, Jens Petter; Rotihaug, Ingunn; Rønning, Ole Martin Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse. I: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.. sider 136-172
  • Danielsen, Hilde Pasjonert politikk - danningen av den frigjorte kvinnen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. sider 21-60
  • Danielsen, Hilde Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. sider 7-20
  • Mühleisen, Wencke; Danielsen, Hilde State-recommended couple sexuality. I: Gender and change : power, politics and everyday practices. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-86637-05-7.. sider 9-22
  • Danielsen, Hilde Husmorarbeid og yrkesarbeid. I: Kvinners arbeid. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-386-8.. sider 65-81
  • Danielsen, Hilde; Mühleisen, Wencke Statens oppskrift på parseksualiteten. I: Norske seksualiteter. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-29238-6.. sider 79-99
  • Danielsen, Hilde Med kommunistiske visjonar for det gode liv. Cecilie Slåttelid 1872-1944. I: Oddingar har skrive. Odda: Odda mållag 2006 ISBN 82-994130-5-2.. sider 35-56
  • Danielsen, Hilde Wage-earning housewives in the 1950s:Negotiating work and money. I: Twentieth -century housewives- Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag 2005 ISBN 82-7477-212-1..
  • Danielsen, Hilde Med barn i bykjernen - val av bustad, val av barndom. I: Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Scandinavian Academic Press 2005 ISBN 82-304-0011-3.. sider 67-105