Bokkapitler - Knut Grove

Bokkapitler

 • Grove, Knut; Heiret, Jan Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8.. sider 122-147
 • Grove, Knut Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. sider 83-103
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 127-160
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Mellom tradisjon og modernitet. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 321-344
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Ressursutnytting og ressurskonfliktar. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 287-320
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 143-182
 • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Hardanger i nasjonen. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 239-269
 • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 183-218
 • Grove, Knut; Kolle, Herdis Eit samfunn under press. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 11-44
 • Grove, Knut; Kolle, Herdis Eit jordbruk i endring. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 45-82
 • Grove, Knut Hardanger rundt 1914. I: Hardingar i hundre. Jubileumsbok for Hardinglaget i Oslo 1914-2014. Oslo: Hardinglaget i Oslo 2014 ISBN 978-82-303-2563-6..
 • Grove, Knut; Michelsen, Svein Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3.. sider 312-345
 • Grove, Knut; Heiret, Jan Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4.. sider 176-206
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut; Selle, Per Folkerørsler og frivillige organisasjonar. I: Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke 2006 ISBN 82-419-0402-9.. sider 299-341