Bokkapitler 2013 - Knut Grove

Bokkapitler

  • Grove, Knut; Heiret, Jan Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4.. sider 176-206