Bokkapitler 2014 - Knut Grove

Bokkapitler

  • Grove, Knut Hardanger rundt 1914. I: Hardingar i hundre. Jubileumsbok for Hardinglaget i Oslo 1914-2014. Oslo: Hardinglaget i Oslo 2014 ISBN 978-82-303-2563-6..
  • Grove, Knut; Michelsen, Svein Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3.. sider 312-345