Bokkapitler 2015 - Knut Grove

Bokkapitler

  • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Mellom tradisjon og modernitet. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 321-344
  • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 143-182
  • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Ressursutnytting og ressurskonfliktar. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 287-320
  • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 127-160
  • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Hardanger i nasjonen. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 239-269
  • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 183-218
  • Grove, Knut; Kolle, Herdis Eit jordbruk i endring. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 45-82
  • Grove, Knut; Kolle, Herdis Eit samfunn under press. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 11-44