Bokkapitler 2018 - Knut Grove

Bokkapitler

  • Grove, Knut; Heiret, Jan Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8.. sider 122-147