Bokkapitler - Kristin Strømsnes

Side 1 av 2. neste

Bokkapitler

 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. I: Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3.. sider 33-66
 • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar Politiske aksjoner i Norge. Hvilken rolle spiller organisasjonene?. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 31-62
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Samer i parti og valg. I: Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Kautokeino: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. sider 72-103
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Sápmelaččat bellodagain ja válggain. I: Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. sider 71-101
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Innledning. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. sider 5-7
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per En ny og helhetlig frivillighetspolitikk?. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. sider 23-38
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.. sider 205-224
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin Sosial kapital blant norske samer. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.. sider 101-128
 • Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.. sider 225-243
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. I: New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft 2010 ISBN 978-3-8329-5240-2.. sider 147-160
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. I: Nordic Associations in a European Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft 2010 ISBN 978-3-8329-5422-2.. sider 151-168
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 189-220
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. I: Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0663-6.. sider 192-223
 • Strømsnes, Kristin Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse?. I: Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen Damm Akademisk 2007 ISBN 978-82-02-26798-8.. sider 305-332
 • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin Political Consumerism. I: European Advances in Consumer Research, Volume 7. Association for Consumer Research 2006 ISBN 0-915552-55-8.. sider 227-227