Bokkapitler - Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap - [Uni Research Rokkansenteret]

Bokkapitler

  • Strømsnes, Kristin Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse?. I: Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen Damm Akademisk 2007 ISBN 978-82-02-26798-8.. sider 305-332
  • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin Political Consumerism. I: European Advances in Consumer Research, Volume 7. Association for Consumer Research 2006 ISBN 0-915552-55-8.. sider 227-227
  • Strømsnes, Kristin Political Consumption in Norway: Who, why - and does it have any effect?. I: Political Consumerism: Its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere. Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo, August 26-29, 2004. Nordisk ministerråd 2005 ISBN 92-893-1129-0.. sider 165-181
  • Strømsnes, Kristin Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital?. I: Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-2010-8.. sider 11-36