Rapporter - Inger Haukenes

Rapporter

  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Kirkeleit, Jorunn; Moen, Bente Elisabeth Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008. (ISBN 82-91232-68-7) 50 sider
  • Moen, Bente Elisabeth; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger Målinger av helkroppsvibrasjon blant maskinkjørere. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 82-91232-72-5) 60 sider
  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007. (ISBN 82-91232-66-0) 39 sider Prosjekt HMS Sjø(4)
  • Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Magerøy, Nils Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Universitetet i Bergen 2007. (ISBN 82-91232-64-4) 15 sider
  • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. (ISBN 82-91232-40-7) 90 sider
  • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen 2004. (ISBN 82-91232-40-7) 69 sider