Rapporter 2011 - Øivin Christiansen

Rapporter

  • Christiansen, Øivin Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner. Under barnevernets (ved)tak. Universitetet i Bergen 2011. (ISBN 978-82-308-1887-9)