Rapporter 2012 - Øivin Christiansen

Rapporter

  • Christiansen, Øivin; Thomsen, Eva Anne; Hellem, Veslemøy Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk forankring. Kommunesektorens organisasjon 2012. 26 sider