Rapporter 2014 - Karin Monstad

Rapporter

  • Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. Uni Research Helse 2014. 22 sider
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). Institutt for økonomi 2014. 40 sider