Rapporter - Gaute Velle

Side 1 av 3. neste

Rapporter

 • Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Skår, Bjørnar Overvåking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med planlagt massedeponi ved Vikja og Hopra. Uni Research AS 2018. 25 sider LFI Uni Miljø(302)
 • Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. Norsk institutt for naturforskning 2018. (ISBN 978-82-426-3253-1) 32 sider NINA rapport(1516)
 • Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Uni Research AS 2017. 180 sider LFI Uni Miljø(296)
 • Rueness, Eli Knispel; Cadahia-Lorenzo, Luis; Hoel, Kristian; Søderquist, Pär; Velle, Gaute; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Gjershaug, Jan Ove; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K.; Vandvik, Vigdis Assessment of the risks associated with the import and release of hand-reared mallards for hunting purposes. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientifc Committee for Food Safety (VKM) 2017. (ISBN 978-82-8259-280-2) 126 sider VKM report(2017:23)
 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Uni Research Miljø 2017. 26 sider LFI Uni Miljø(283)
 • de Boer, Hugo; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Grundt, Hanne Hegre; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K.; Gjershaug, Jan Ove; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Rueness, Eli Knispel; Sandlund, Odd Terje; Velle, Gaute Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of aquarium and garden pond plants. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Committee for Food Safety (VKM) 2016. (ISBN 978-82-8259-240-6) 282 sider VKM report(2016:50)
 • Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Velle, Gaute Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016. Uni Research AS 2016. 15 sider LFI Uni Miljø(262)
 • Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis bioCEED Survey 2015. Universitetet i Bergen 2016. 78 sider Bergen Open Research Archive (BORA)(1)
 • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Uni Research AS 2016. 30 sider LFI Uni Miljø(267)
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Eriksen, Knut Ståle Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(265)
 • Nielsen, Anders; Finne, Merethe Aasmo; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Gjershaug, Jan Ove; Kirkendall, Lawrence R.; Vandvik, Vigdis; Velle, Gaute Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. Report from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016. (ISBN 978-82-8259-226-0) 434 sider
 • Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. Norsk institutt fro naturforskning 2016. (ISBN 978-82-426-2937-1) 41 sider NINA rapport(1276)
 • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke. LFI-rapport 271.. Uni Research AS 2016. 40 sider LFI Uni Miljø(271)