Rapporter - Thomas Gunnar Dahlgren

Rapporter

  • Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014. Uni Research AS 2014. 47 sider SAM e-Rapporter(38-2014)
  • Dahlgren, Thomas Gunnar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto Dahlgren T, Hatlen K, Johansen P-O. 2014. Environmental baseline at Mariner and Bressay. Uni Research. Section of Applied Environmental Research. 49 pp.. Uni Research Miljø 2014. 49 sider
  • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM-C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune, september 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM-C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Slokkholmen Øst, desember 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM-C undersøkelse ved Smineset og Ternskjæret i Follafjorden, Nærøy kommune, februar 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013. 46 sider
  • Strøm, Vidar; Sandnes, Otto Kristian; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas Gunnar MOM-C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Storvikbukta, Kreklingbassenget, Indre Follafjord, Nærøy kommune, februar 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Strøm, Vidar; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas Gunnar MOMC-undersøkelse fra lokalitetene Kåholmen og Heggvika i Fillfjorden, Hitra kommune, januar 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
  • Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas Gunnar Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1.. Uni Research, SAM e-rapport nr. 38-2012 2012. 132 sider