Rapporter - Hege R. Eriksen

Rapporter

  • Opsahl, Jon; Fyhn, Tonje; Grimsæth, Gerd; Gundersen, Hilde; Eriksen, Hege Randi Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet. Delrapport 1 - forskningsprosjekt. Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen 2017. 44 sider
  • Opsahl, Jon; Gundersen, Hilde; Grimsæth, Gerd; Eriksen, Hege Randi Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet (sluttrapport). HVL 2017. 74 sider
  • Ree, Eline; Harris, Anette; Eriksen, Hege Randi; Malterud, Kirsti Staying at Work. The role of expectancies and beliefs in health and workplace interventions. Universitetet i Bergen 2016. (ISBN 978-82-308-3318-6)
  • Øyeflaten, Irene Larsen; Eriksen, Hege Randi Long-term sick leave and work rehabilitation. Prognostic factors for return to work. Universitetet i Bergen 2016. (ISBN 978-82-308-3266-0) 184 sider
  • Skogen, Aud; Ljunggren, Anne Elisabeth; Eriksen, Hege Randi; Ursin, Holger Helsegevinster hos kvinner i pleie- og omsorgssektoren ved bruk av den modifiserte treningsmodellen "Riktig kroppsbruk". Universitetet i Bergen 2007. 54 sider
  • Svensen, Erling; Eriksen, Hege Randi Resultater av arbeidsmiljøundersøkelse 2003 -2004Stavanger kommune. Halos 2004. 77 sider
  • Svensen, Erling; Eriksen, Hege Randi Resultater av arbeidsmiljøundersøkelse 2003 Stavanger Kommune. Halos 2003. 84 sider