Uni Research Klima

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021584. 256 sider.
  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02158-4. 248 sider.
  • Nesje, Atle Landskapet, istider og ishavsmeltinga i Førde-området. Førde historielag 2013 ISBN 978-82-999170-1-8. 12 sider.
  • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor F.; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 2010 ISBN 978-82-93068-12-9. 111 sider.
Alle bøker

Kapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

  • Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Hodal Lødemel, Helene; Lunde, Linda Fonnes; Sørensen, Kai; Yakushev, Evgeniy; Bellerby, Richard; King, Andrew Luke; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls; Børsheim, Knut Yngve Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014. Miljødirektoratet 2015. 94 sider
  • Dannevig, Halvor; Aall, Carlo; Bondevik, Stein; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli; Miles, Martin W.; Aa, Asbjørn Rune; Dahle, Lisbeth Arealplanlegging for framtidas klima. Samandragsrapport. Vestlandsforsking 2015. 18 sider
  • Hanssen-Bauer, Inger; Førland, Eirik J.; Haddeland, Ingjerd; Hisdal, Hege; Mayer, Stephanie; Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Sandven, Stein; Sandø, Anne Britt; Sorteberg, Asgeir; Ådlandsvik, Bjørn Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert 2015. Norsk Klimaservicesenter 2015. 203 sider
  • Reeve, Mathew Alexander Monsoon Onset in Bangladesh: Reconciling scientific and societal perspectives. University of Bergen 2015. (ISBN 978-82-308-2700-0)
  • Sorteberg, Asgeir; Haddeland, Ingjerd; Sobolowski, Stefan Pieter; Haugen, Jan Erik; Wong, Wai Kwok Evaluation of distribution mapping based bias correction methods. Norwegian Centre for Climate Services (NCCS) 2015. 23 sider Norwegian Centre for Climate Services Reports(1)
Alle rapporter

Presentasjoner

  • Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne Ice Shelf. 2015.
All presentations